Dahiliye

    Halk arasında iç hastalıkları olarak isimlendirilen dahiliye, geniş kapsamlı bir bilim dalı olması nedeniyle sağlık sorunu yaşayanlar için bir klavuz görevi üstlenmektedir.

    Hayvanların sindirim sistemi, böbrek, kalp, akciğer, kan hastalıkları, kanserin dahili tanı ve tedavisi, romatizmal, hormonal ve allerjik hastalıklar, yaşlı hasta grubunun sağlığı ve hastalıkları ile ilgilenir.

    Dahiliye çok geniş bir bilim dalıdır. Hastalıkların tanısı noktasında veteriner hekimlerini en fazla zorlayan bilim dallarından birisidir. Bununla birlikte rutinde kliniklerde ağırladığımız hastalarımızın çok büyük bir kesimi dahiliye hastasıdır.

    Bu tarz hastalara müdehale edebilmek için son teknoloji cihazlarımızla yapılan kan tahlilleri,serum biyokimya analizleri,idrar tahlilleri ve dışkı muayeneleri kliniğimizde tanıya giden yolda yararlandığımız kalemler arasındadır.